Thiết bị sản xuất

Thiết bị sản xuất
Thiết bị sản xuất

    Bao gồm các trang thiết bị phục vụ trong toàn bộ dây chuyền sản xuất như : máy pha chế, đóng gói, rửa chai, sấy chai, nồi, bồn, bể,...

    Sản phẩm