HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG SẠCH

Môi trường làm việc tuân thủ theo tiêu chuẩn phòng sạch (Cleanroom Standard) thì hệ thống kiểm soát môi trường không khí là phần việc tối quan trọng. 

 

Hệ thống xử lý không khí sạch phải tuân thủ các điều kiện tiên quyết như sau :

- Nhiệt độ
- Độ ẩm
- Chênh lệch Áp suất
- Cường độ ánh sáng
- Tần suất trao đổi gió trong 1 giờ
- Tiểu phân hạt bụi
- Tiểu phân vi sinh

Các thông số này được kiểm soát ngay khi mới xây dựng hệ thống và kiểm tra định kỳ thường xuyên trong suốt quá trình vận hành phòng sạch.

 

Tùy thuộc vào ngành nghề, lãnh vực của Quý khách mà áp dụng theo các tiêu chuẩn phòng sạch như : GMP-ASEAN, GMP-WHO, GMP-EU, GMP-PICs, ISO 14644, ISO 15378, ISO 17025, ISO 22000, HACCP.

    

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÔNG KHÍ SẠCH TIÊU CHUẨN

        

Chúng Tôi, với kinh nghiệm Tư vấn thiết kế hơn 50 dự án phòng sạch, luôn cập nhật tiêu chuẩn và công nghệ mới trên Thế Giới cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành được áp dụng tại Việt Nam.

 

Đến với Chúng Tôi, Quý Khách hoàn toàn yên tâm với dịch vụ chuyên nghiệp và phục vụ tận tâm. Quý Khách hoàn toàn yên tâm rằng dự án của mình được Tư vấn thiết kế chuyên nghiệp với chi phí đầu tư phù hợp nhất.