Báo Giá

Vui lòng điền nhiều thông tin nhất có thể
Clean Booth - Phòng sạch di động
Clean booth cho ngành Điện tử
Dimension
Internal External
Width mm
Depth mm
H1 mm
H2 mm
Accessories
Lock Type
Electric Machenical
UV Light
Order Quantity: Sets

Xem Thử Báo Giá
Clean Booth - Phòng sạch di động